AI-utbildning ger effekt direkt

Redan efter några få timmars utbildning, kommer AI att utveckla och effektivisera er verksamhet.


Vi hjälper er att använda den senaste AI-tekniken, såsom ChatGPT, Midjourney etc. för praktisk användning i det vardagliga arbetet. Vår tjänst möjliggör en rad olika tillämpningar som kan förbättra erorganisations produktivitet och effektivitet. Inga nya investeringar krävs.

 

Detta innebär att vi ger er tillgång till världens främsta resurs – en expert inom alla områden – som bistår er inom en mängd områden, inklusive: textproduktion, idégenerering, analys, sammanfattning, översättning, personlig assistans, säkerhetslösningar, mm.

Inspirationsföreläsning om AI och ChatGPT

Har ni hört talas om AI och ChatGPT men undrar vad det egentligen har med er arbetsplats att göra? Låt oss klargöra det för dig! Boka in en inspirationsföreläsning med oss och få svar på dina frågor:


1. Hur kommer AI att påverka din arbetsplats?
2. Vilka enorma fördelar kan ChatGPT och liknande verktyg erbjuda din verksamhet redan idag?
3. Är din organisation redo att möta den AI-drivna framtidens möjligheter?


Vi bryter ner IT-jargongen till något som alla kan förstå. Vårt mål är att inspirera och skapa en nyfikenhetskultur kring en teknik som just nu revolutionerar våra liv. Att vara med i AI-revolutionen ger er effektivare arbetsprocesser och en konkurrensfördel. Men att stå kvar vid sidan kan ha förödande konsekvenser.


Låt oss tillsammans utforska AI:s potential. Vi kombinerar kunskap och insikter med humor, energi och utmanande frågor.

"Att omfamna artificiell intelligens är som att låna ljus från morgondagens sol – det lyser upp vägar vi ännu inte vandrat."

Inspirationsföreläsning:
– Att navigera i gränslandet mellan maskin och människa

Finns det plats för empati, närvaro och kärlek i en värld som domnieras av artificiell intelligens?


Vill ni lyssna till en sedvanlig föreläsning om artificiell intelligens (AI)? Gör då en sökning på internet. Det finns många bra alternativ.


Önskar ni däremot någonting unikt och verkligen ”mind-blowing”, boka in Dennis Westerberg direkt.


AI är inte längre bara är en del av vår vardag utan har blivit ett nytt produktionsmedel.

Produkterna stavas kunskap och intelligens.


Vad händer när all världens kunskap och intelligens inte bara är tillgänglig för alla, utan också blivit gratis för den som har en internetuppkoppling?


– Vad händer med marknadsvärdet på ert kunskapsövertag, när själva övertaget suddas ut?


En demokratisering av kunskap och intelligens ställer nya krav på organisationen, på oss som individer och på samhället.


När maskinerna kan producera det som tidigare ansågs vara unikt mänskligt, behöver vi ställa oss frågan:


– Finns det en gräns mellan människa och maskin?


Vi tittar närmare på hur människans unika egenskaper – såsom exempelvis empati,

närvaro, kärlek, omdöme, och förlåtelse – kan hitta sin plats och sitt värde i en alltmer

automatiserad värld. Frågor som kommer att behandlas inkluderar:


  • Hur förändrar AI vår syn på kunskap och intelligens?
  • Hur balanserar vi AI:s fördelar med att bevara det genuint mänskliga?
  • Vilka unikt mänskliga egenskaper står över AI, och hur värderas de på marknaden?


Tillsammans utforskar vi nya strategier för att navigera i en framtid där gränsen mellan

människa och maskin blir alltmer suddig, och identifierar de unika mänskliga egenskaper som kan bli vår största tillgång i den nya eran.


Ta del av en tankeväckande diskussion om vår framtid med AI, och hur vi kan forma den för att säkerställa att mänskligheten inte bara överlever utan blomstrar.

AI-workshops för personal på alla nivåer

Anpassning och integration av ChatGPT och AI på arbetsplatsen


Vi hjälper företag, kommuner och organisationer att förstå och anpassa sig till den snabbt föränderliga teknikvärlden. Vi erbjuder kreativa workshops kring alla typer av frågor kopplade till AI och ChatGPT, så att ni kan dra full nytta av dessa verktyg samtidigt som ni hanterar potentiella utmaningar. Det handlar exempelvis om frågor som berör juridik, etik/moral, säkerhet och arbetsmiljö.


Vi anpassar våra föreläsningar, utbildningar och workshops för personal på alla nivåer i organisatinen.

Exempel på vad AI kan göra för Er redan idag

E-post

AI kan blixtsnabbt skapa e-postmeddelanden till kunder, partners och anställda för att kommunicera olika typer av meddelanden, till exempel bekräftelse av beställningar, avtal och mötesinbjudningar.

Presentationer

AI kan på ett ögonblick skapa presentationer för att informera anställda eller övertyga potentiella kunder och investerare om organisationens produkter eller tjänster.

Innovation

AI kan enkelt främja innovation genom att generera unika idéer och förslag, upptäcka trender och identifiera nya möjligheter för organisationen.

Webbplatsinnehåll

AI kan regelbundet skapa nytt webbinnehåll, såsom produktbeskrivningar, blogginlägg, pressmeddelanden och annat för att informera och engagera besökare på webbplatsen.

Sociala medier

AI kan skapa dagliga inlägg på sociala medier, såsom Facebook, Twitter och Instagram för att interagera med kunder och marknadsföra produkter eller tjänster.

Strategier

AI kan formulera strategidokument inklusive en trygg värdegrund, nya visioner och värdefulla verksamhetsplaner som är up-to-date med sådant som händer runtomkring. 

Affärsplaner

AI kan skapa nya affärsplaner för att beskriva mål, strategier och finansiella planer för att locka investerare eller söka finansiering

Rapporter

AI kan skapa rapporter för att informera intressenter, såsom aktieägare, finansanalytiker och media om organisationens finansiella resultat och strategier.

Annonser

AI kan skapa annonser för olika plattformar som tidningar, tidskrifter, radio, TV och online-annonsering för att marknadsföra produkter och tjänster.

Utbildningsmaterial

AI kan skapa utbildningsmaterial som produktmanualer, videor och guider för att hjälpa kunder att använda produkter eller tjänster.

KONTAKT

Intresserad av samarbete?

Vi hjälper er att snabbt höja produktiviteten, att effektivisera arbetsflödet och att minska tidskrävande uppgifter, så att ni i stället kan fokusera på det som betyder allra mest för verksamheten.